• Historia szkoły

    • Krzyż miasto położone u ujścia Drawy do Noteci, prawa miejskie uzyskał w 1936 roku będąc w granicach Niemiec. W Polsce znalazł się 22 stycznia 1945 roku. Opuszczony przez ludność niemiecką wycofującą się razem z wojskiem, zniszczony bezmyślnie przez wojska radzieckie czekał na odbudowę i zagospodarowanie. powoli ściągali osadnicy z różnych stron Polski - 1 sierpnia 1946 roku mieszkało tu 3622 osób. Już 9 sierpnia 1945 roku, właśnie w Krzyż, uruchomiono pierwszą szkołę miejską w powiecie trzcianeckim. Otwarto ją w najstarszym budynku oświatowym miasta przy ulicy Sikorskiego (obecnie Zespół Szkół Zawodowych). Następnie zorganizowano szkołę w budynku przy ulicy Sienkiewicza 1 (obecnie LO i Gimnazjum). Od roku szkolnego 1948/49 podzielono ten budynek na dwie części : jedną zajmowała szkoła podstawowa, a drugą 11-letnia szkoła ogólnokształcąca. W budynku przy ulicy Sikorskiego uruchomiono natomiast średnią szkołę zawodową. na potrzeby szkoły podstawowej oddano wtedy inny lokal przy ulicy Sikorskiego, przeznaczony wcześniej na dom społeczny. Wobec wzrastającej liczby uczniów w 1958 roku powołano Komitet Budowy Szkoły. 24 października 1963 roku oddano do użytku nowo wybudowaną Szkołę Podstawową nr 1 przy ulicy Bieruta 31 (obecnie Wojska Polskiego). Kierowanie nią powierzono Stefanii Center. Szkole nadano imię Bojowników o Wolność i Demokrację. Kombatanci zrzeszeni w ZBoWiD : uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, II wojny światowej zebrali i przekazali szkole pamiątki. Z ich właśnie inicjatywy nadano szkole takie imię i utworzono Izbę Pamięci.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • tel: 67 25 64 087 /ul.Sienkiewicza 1/ tel: 67 25 64 035 /ul.Wojska Polskiego 35/
   • ul. Sienkiewicza 1 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • spbowid.edupage.org zsokrzyz.pl
 • Galeria zdjęć

  • V Szkolny Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Harcerskiej i Patriotycznej
  • Święto Niepodległości w naszej szkole
  • Udział w akcji "Szkoła do hymnu"
  • rozpoczęcie roku szkolnego
  • Zakończenie roku szkolnego
  • Pożegnanie Pani Dyrektor
  • Uroczystość ukończenia szkoły podstawowej
  • Lubimy czytać
  • „Drzwi otwarte” w IPN Poznań przed 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego
  • Świąteczny Koncert Piosenek Anglo- i Niemieckojęzycznych
  • Koło fotograficzne
  • List do Królowej...